Select Page

На критичката мисла и недостига простор и достоен третман
Интервју со Зоран Петровски

Разговарала: Катерина Богоева

Објавен во Утрински весник, Скопје
2006

 

Интервју: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)