Select Page

Наши разговори: Не ја почитуваме поддршката
Интервју со Искра Димитрова

Автор: С(офија) Ѓуровска

Објавено во Нова Македонија, Скопје
27.12.1996

 

Интервју: PDF mk