Select Page

Настан на групата 1 АМ
Хепенинг (перформанс, проекции, разговор, објавување и потпишување на манифест)

Група 1 АМ

 

Галерија на Домот на младите „25 Мај“, Скопје

10.12.1983

 

Материјали од настанот на групата 1 АМ: PDF mk

Елементи за толкување на настапите на групата 1АМ: PDF mk

Концептуалистички манифест, објавен и потпишан на 10 декември 1983, во галеријата при Домот на младите „25 Мај”, Скопје. Потпишан е од следните партиципиенти: Милчо Манчевски, Емил Ансаров, Атанас Богдановски, Ванчо Ѓошевски, Хаџи Ангелковски Ѓорѓи, Љубомир Стојсављевиќ, Милоје Радаковиќ, Саркањац, Дабиќ, Принчевац Жанет, Вања Ве, Периќ Љиљана, Петре Богдановски, А. Грчев, Пашоски Роби, Дарка Стефановска, Лидија П., Иван М., Тања, Зорица Трпковска, М. Полазар, Ј. Никуљска: PDF mk

Фото документација ☟