Select Page

Народноослободителната војна во делата на ликовните уметници на Југославија
Изложба на дела од колекцијата на Галеријата при Домот на ЈНА од Белград

 

 

Музеј на современата уметност, Скопје

5-25.04.1974

 

Учесници: Даница Антиќ, Мирослава Арсиќ, Милош Бајиќ, Зденко Балабаниќ, Миодраг Вијачиќ Мирски, Лазар Вујаклија, Милош Гвозденовиќ, Никола Гвозденовиќ, Иван Генералиќ, Ванчо Ѓорѓиев, Оља Ивањицки, Ѓорѓе Илиќ, Оливера Кангрга, Димитар Кондовски, Милан Коњовиќ, Спасе Куновски, Петар Лубарда, Александар Луковиќ, Никола Мартиноски, Трајко Меденица, Богдан Мешко, Киар Мешко, Франце Михелич, Мило Милуновиќ, Реденко Мишевиќ, Фрањо Мраз, Исмет Мујезиновиќ, Муслим Муслиќи, Предраг Нешковиќ, Франце Першин, Ицо Поповиќ, Миќа Поповиќ, Ѓорѓе Правиловиќ, Мариј Прегељ, Златко Прица, Божидар Продановиќ, Франце Слана, Миљенко Станчиќ, Воја Станиќ, Милиќ Станковиќ, Васко Ташковски, Ѓурѓе Теодоровиќ, Дмитар Тривиќ, Крсто Хегедушиќ, Ервин Хотко, Драгица Цвек Јордан, Милан Циуха, Тома Шијаковиќ, Фране Шимуновиќ, Иве Шубиќ, Марко Шуштарчиќ, Антон Аугустинчиќ, Коста Ангели Радовани, Стојан Батиќ, Душан Гаковиќ, Нандор Глид, Александар Зарин, Вида Јоциќ, Ото Лого, Небојша  Митриќ, Боро Митриќески, Томислав Остоја, Владета Петриќ, Драган Попоски – Дада, Вања Радауш, Бранко Ружиќ, Ристо Стијовиќ, Димо Тодоовски, Драго Тршар, Арфан Хозиќ

 

Каталог: PDF mk