Select Page

Мултиоригинал
Изложба на графики од депото и редовните студенти на Катедрата по графика на ФЛУ

Текст: Славица Јанешлиева

Мала галерија Сули ан, Скопје

03. – 17.12.2021

 

Учесници: Кате Биновска, Даниела Андонова, Марија Симоновска, Милена Петковска, Валбона Муслиу, Дејан Стојановиќ, Сара Митковска, Викторија Калемџиевска, Жанета Стаиќ, Благица Николова, Евгенија Трајковска, Марко Печеновиќ, Маргарита Аврамовска, Славица Јанешлиева, Стефан Јакимовски

Каталог: PDF mk