Select Page

Мрежи и кругчиња / Nets and circles
Самостојна изложба / Solo exhibition
Кристина Хаџиева / Kristina Hadzieva

 

Уметничка галерија, Куманово / Art Gallery, Kumanovo

2004

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng