Select Page

Мостови
Самостојна изложба
Стефан Јакимовски
Текст: Игор Шокаровски

Уметничка галерија, Куманово
2 декември 2016

 

Каталог: PDF mk