Select Page

Моливот на природата: зачетоците на британската фотографија
Предавање и проекции (Филмска и видео програма на МСУ)

Предавач: Милан Алексиќ

Кино сала на Музејот на современата уметност, Скопје

02,03,04 и 06.10.1995

 

 

Каталог: PDF mk