Select Page

Моето сликарство е генетичка работа
Интервју со Роберт Дандаров

Автор: Катерина Богоева

Објавено на utrinski.com.mk
14.12.2009

 

Интервју: PDF mk