Select Page

Млади македонски сликари
(Од збирките на МСУ Скопје)

Текст: Марика Бочварова Плавевска

 

Уметничка галерија, Куманово, (04.04.1989);
Уметничка галерија – Безистен, Штип (14.07 – 10.08.1989);
Уметничка галерија „Моша Пијаде“, Битола (05.03 – 15.03.1990)

 

 

Учесници: Бети Аврамовска, Нарциса Андреевска Мишева, Сергеј Андреевски, Тодорче Атанасов, Томе Аџиевски, Весна Бајалска, Панчо Бакев, Вујка Бојарова Радивојевиќ, Љупчо Бојаров, Жанета Вангели, Стефан Георгиевски, Ѓорѓи Димчевски, Станко Ѓорѓиев, Димче Исаиловски

Каталог: PDF mk

Покана: PDF mk