Select Page

Митко Филипоски: Изложба на вајарски дела
Самостојна изложба

Текст: Благоја Талески

 

 

ЦК „Марко Цепенков”, Прилеп
10 – 25.09.1994

 

Каталог: PDF mk
Покана: JPG mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)