Select Page

Мисловното не ѝ одзело од топлината на пејсажот
Осврт кон изложбата на Теофил Шулајковски, Работнички универзитет, Скопје, Март 1966
Автор: не е наведен

Објавен во Трудбеник, Скопје
10.04.1966

 

Осврт: PDF mk