Select Page

Мирна Арсовска
Самостојна изложба

Текст: Мирослав Поповиќ

Галерија МКЦ, Скопје
Мај 1994

 

 

 

Каталог: PDF мк

(Од архивата на Вилиќ Небојша)