Select Page

Мирко Вујисиќ
Самостојна изложба

Текст: Владимир Величковски

Центар за култура и информации, Скопје
8 – 23.12.1986

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)