Select Page

Миодраг Табачки: Сценографија и костимографија / Miodrag Tabacki: Set and Costume Design
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Слободан Унковски / Text: Slobodan Unkovski

Музеј на град Скопје, Скопје / Museum of the City of Skopje, Skopje
Мај 1992 / May 1992

 

Каталог / Catalog: PDF mk/en

 

(Од архивата на Христова Лиљана)