Select Page

Милош Коџоман ги победи стравот од смртта и заборавот
Од обраќањето на одржаната комеморација во Младинскиот културен центар по повод заминувањето на ликовниот уметник Милош Коџоман (1952 -2014)
Автор: Небојша Вилиќ

Утрински весник, Скопје
28.11.2014

 

Текст: PDF mk