Select Page

Микица Трујкановиќ / Mikica Trujkanovik
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Ана Франговска / Text: Ana Frangovska

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
2002

 

Каталог / Catalog: PDF мк/eng

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)