Select Page

Медитеранскиот контекст на македонското сликарство и таписерија

Групна изложба

Текст: Борис Петковски

 

Уметничка галерија, Скопје

23.10 – 10.11.1996

 

Учесници: Димитар Пандилов Аврамовски, Родољуб Анастасов, Љубомир Белогаски, Жанета Вангели, Жанета Гелевска, Ванчо Јаков, Ристо Калчевски, Данчо Кал’чев, Димитар Кондовски, Рубенс Корубин, Димче Коцо, Вангел Коџоман, Лазар Личеноски, Петар Мазев, Димитар Манев, Благоја Маневски, Никола Мартиноски, Доне Миљановски, Кољо Мишев, Вангел Наумовски, Таки Павловски, Илија Пенушлиски, Душан Перчинков, Рада Петровa Малкиќ, Ордан Петлевски, Славчо Соколовски, Васко Ташковски, Нове Франговски, Глигор Чемерски, Симон Шемов, Томо Шијаковиќ – Шијак, Јован Шумковски

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)