Select Page

Мајски салон ’93
Групна изложба

 

Уметничка галерија, Куманово
Мај – јуни 1993

 

Учесници: Атанасовски Гарски Тане, Божурски Гоце, Величковски Владимир, Вујисиќ Мирко, Ефремов Кирил, Јакимовски Зоран, Јаневски Војко, Јанчевски Трајче, Костов Васил, Кукуњавски Борис, Петровски Моцо Момчило, Силјановски Симеон, Франговски Нове

Каталог: PDF mk