Select Page

Маја Ѓокиќ
Самостојна изложба

Текст: Гоце Божурски

Завод, музеј и галерија, Битола (февруари 2004); КИЦ, Скопје (март 2004)

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)