Select Page

Марина Лешкова

Самостојна изложба

Текст: Викторија Васева Димеска

 

Уметничка галерија Скопје – Даут-пашин амам, Скопје

07.05.1991

 

Каталог: PDF mk

Покана (Мајски изложби на млади 1991): PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)