Select Page

Марина Лешкова: Слики 2000 – 2005
Самостојна изложба

Текст: Лиљана Христова, Петковски Борис, Викторија Васева Димеска

Уметничка галерија, Битола
Мај 2005

 

Каталог: PDF mk