Select Page

Маргина бр. 8-9

Списание за ширење на децентралистичка култура

Издавач: Темплум, Скопје

Редакција: Жарко Трајаноски, Венка Симовска, Абов Горан, Бане, Г.Н.Ом

Октомври-ноември 1994 (редизајн 2010)

 

 

Содржина: Бодријар, Арт Спигелм, Дишан, Ботеро, Питер Гринавеј, Дубравка Угрешиќ…

Списание: PDF mk