Select Page

Маргина бр. 3

Списание за ширење на децентралистичка култура

Редакција: Жарко Трајаноски, Венка Симовска, Абов Горан, Бане, Г.Н.Ом

Издавач: Темплум, Скопје

Година: мај 1994 (редизајн 2010)

 

 

Содржина: Марсел Дишан, Данил Хармс, Тони Наумовски, киберпанк, вештачка интелигенција…

Списание: PDF mk