Select Page

Маргина бр. 6-7

Списание за ширење на децентралистичка култура

Редакција: Симул Акрум, Венка Симовска, Абов Горан, Бане, Г.Н.Ом

 

Издавач: Темплум, Скопје

Година: август-септември 1994 (редизајн 2010)

 

Содржина: Дубравка Угрешиќ, Марсел Дишан, „Психотерапија”, „Што е нација?”…

Списание: PDF mk