Select Page

Маргина бр. 2

Списание за ширење на децентралистичка култура

Редакција: Симул Акрум, Венка Симовска, Абов Горан, Бане, Г.Н.Ом

Издавач: Темплум, Скопје

Година: 1994 (редизајн 2010)

 

 

Содржина: Спигелман, Набоков, вештачка интелигенција, „Враќање кон Маркс?”, „Постмодерниот ум – хибридни модели за когницијата”,„Концептуалната уметност како излезен пункт на теоријата” …

Списание: PDF mk