Select Page

Маргина бр.1

Списание за ширење на децентралистичка култура

Редакција: Жарко Трајаноски, Венка Симовска, Абов Горан, Бане, Г.Н.Ом

Издавач: Темплум, Скопје

Март 1994 (редизајн 2010)

 

 

Содржина: Дерида, феминизам и филозофија, иднината на читањето, grunge,…

Списание: PDF mk