Select Page

Македонско ликовно творештво во мал формат
Групна изложба

 

Салон на ДЛУМ, Скопје

Декември, 2003

 

Учесници: Кристина Александровска, Родољуб Анастасов, Нарциса Андреевска, Симеон Арнаудов, Тања Балаќ, Георги Божинов, Емилија Божиновска, Анета Божинова, Гоце Божурски, Љупчо Бојаров, Вујка Бојарова Радивојевиќ, Јозо Бошковски, Владимир Бошковски, Томе Бундовски, Кирил Гегоски, Тодор Георгиевски Теди, Ангел Димовски Чауш, Мира Дуковска, Александар Ивановски Карадаре, Анета Ивановска Симјановска, Војко Јаневски, Илија Кавкалески, Гаврил Кафеџиски, Гроздан Крстевски, Ленче Ламбевска Гулевска, Илија Лафазановски, Сократ Лафазановски, Јордан Манасиевски, Маријана Марионцу Симовска, Јовица Мијалковиќ, Ристо Мијакоски, Илија Миновски, Тонкица Митровска, Димитар Младеновски, Марија Павловска, Даниела Панчевска, Страхил Петровски, Лидија Саздовска, Сашо Саздовски, Илчо Симовски, Ирена Стојанова, Елизабета Столиќ, Нела Стојчевска, Тања Таневска, Трајко Тошевски, Димитар Филиповски, Стеван Цигаридов

 

Каталог: PDF mk