Select Page

Македонски народен театар – драма
Преглед на репертоарот (1945 – 1963)

Објавен во Македонски театар – тримесечник на Македонскиот народен театар, Скопје
31.03.1980

 

Репертоар: PDF mk

 

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)