Select Page

Музеј на МНТ – Уметничка збирка
Изложба по повод 70 години на Македонскиот народен театар
Автор на изложбата: Јелена Лужина

Музеј на Македонскиот народен театар, Скопје (Уметничка збирка на музејот на МНТ)
3 април – 20 јуни 2015

 

Соработници за изложбата: Ивана Јарчевска, Катaрина Блажевска, Јоана Шишкова
Музејска поставка: Јасминка Намичева
Соработници: Ангел Петровски, Љубица Велкова, Зоран Младеновски
Каталогизација: Ивана Јарчевска

Автори застапени во колекцијата: Илија Аџиевски, Бранко Костовски, Родољуб Анастасов, Димитар Кондовски, Коле Манев, Василије Поповиќ-Цицо, Владимир Георгиевски, Миле Корубин, Томо Владимирски, Ставре Димитров-Стадим, Павле Кузмановски, Глигор Чемерски, Ѓорѓи Даневски, Дамир Смердел, Томо Лазовски, Димо Тодоровски, Томе Серафимовски, Синиша Новески, Боро Митриќески, Дарко Марковиќ и др.

Публикација: PDF mk