Select Page

Македонската ликовност во чекор со светската уметничка сцена
Интервју со Викторија Васева Димеска

Автор: Ивана Тасев

Објавенo во Македонија денес, Скопје
14.04.1999

 

Интервју: PDF mk


(Од архивата на Павлески Станко)

 

 

>>> Линк до изложбата