Select Page

Македонија меѓу реалноста и сонот за поубава иднина

Интервју со Иван Блажев

Разговарала: Анета Кочишки

Објавено во Теа модерна, Скопје

21.11.2007

 

 

Интервју: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)