Select Page

Луминокинети
Самостојна изложба
Миодраг Ѓорѓевиќ
Текст: Викторија Васева Димеска

Музеј на современата уметност, Скопје
Февруари 1979

 

Каталог: PDF mk

 

 

>>> Линк до освртот на Богдан Мусовиќ

>>> Линк до освртот на Паскал Гилевски

>>> Линк до написот на С.Ѓ.

>>> Линк до написот во Вечер