Select Page

Лицата во пределот на пеколот и раојот
Самостојан изложба
Славчо Максимовски
Културен центар „Кула“, Скопје
12.11.2014

Текст преземен од веб страната на „Кула”: PDF mk

Покана: JPG mk