Select Page

Лилјана Климова
Самостојна изложба

Текст: Конча Пиркоска

Дом на младите „25 Мај“, Скопје

1990

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)