Select Page

Ликовна колонија – Галичник 1990 1991

Групна изложба

Текст: Викторија Васева Димеска

 

Уметничка галерија, Скопје

Јули 1992

 

Учесници: Нарциса Андреевска Мишева, Жанета Гелевска, Жарко Јакимовски, Зоран Јакимовски, Симонида Филиповска Китановска, Гроздан Крстевски, Благоја Маневски, Димитар Манев, Јован Шумковски, Беди Ибрахим, Перица Георгиевски, Кирил Ефремов, Васил Кирјазовски, Росица Лазеска, Кољо Мишев, Марија Младеновиќ, Димче Николов, Таки Павловски, Марк Патрис

 

Каталог: PDF mk