Select Page

Лидија Саздовска
Самостојна изложба

Текст: Александра Буѓевац

Галерија „Аеро”, Скопје
05 – 15.10.2000

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)