Select Page

Лазар Личеноски

Самостојна изложба (камерна изложба од фундусот на галеријата)

 

 

Уметничка галерија – Даут пашин амам, Скопје

27 декември 1977 – 27 јануари 1978

 

Каталог: PDF mk