Select Page

Ладислав Цветковски и Евгениј Пантев / Ladislav Cvetkovski and Evgenij Pantev
Гупна изложба / Group exhibition

Текст: Дејан Буѓевац / Text: Dejan Bugjevac

Отворено графичко студио – Музеј на град Скопје / Open Graphic Art Studio – Museum of the City of Skopje

Ноември 2006 / November 2006

 

Каталог / Catalog: PDF мк/eng

(Од архивата на Вилиќ Небојша)