Select Page

Критичката уметност кај нас е несакано дете!

Интервју со Игор Тошевски

Разговарала Анета Ристеска

Објавено во Лице в лице бр. 003, Скопје

2013

 

 

PDF mk