Select Page

Конфликтни слики во јавниот простор: Интерпретации на(спроти) провокации
Предавање

Владимир Јанчевски

НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга
Во рамки на Фестивалот ДРИМОN 3 (2015); Организација: ИНКА (Иницијатива за независен културен активизам)
25 јули 2015, сабота, 19:30 ч.

 

Постер: JPG mk