Select Page

Контакти за заедничко ликовно чекорење
Разговор со Франце Ротар

Автор: Т(ашко) Ширилов

Објавен во Вечер, Скопје
16.01.1981

 

Текст: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата