Select Page

Конечно ќе се знае кои споменици во чија надлежност се
Напис

Автор: Даниела Трајковска; изјава: Анита Јовановска

Објавен во Вечер, Скопје
14.03.2009

 

Напис: PDF mk

 

(Од архивата на Јанчевски Владимир)