Select Page

Колекција на подарени дела
Напис

Автор: Борис Петковски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
25.07.1965

 

Напис: PDF mk