Select Page

Камен, доблести и тага
Напис

Автор: Т. Ширилов; изјава: Илија Лафазановски

Објавен во Вечер, Cкопје
06.05.1972

 

Напис: PDF mk