Select Page

Искуството ја скратува слободата
Интервју со Станко Павлески

Автор: Ана Марија Бранѓолица

Објавенo во Македонско дело, Скопје
27.10. 2000

 

Интервју: PDF mk


(Од архивата на Павлески Станко)

 

>>> Линк до изложбата „Hedendaagse kunst uit Macedonie“

>>> Линк до изложбата на „Барок во едното“

>>> Линк до изложбата „Texts”