Select Page

Искри според чичко Марка Цепенко
Публикација (Цртани македонски народни поговорки од збирката на Марко Цепенко, објавувани 1976 и 1977 година во неделникот Екран)
Автор: Мирослав Грчев

Издавач: Темплум
2018

 

Предговор: Бојан Иванов
.
.