Select Page

Интегритетот на елементите во една слика
Напис

Автор: С(офија) Ѓ(уровска); изјави: Слободан Филовски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
31.10.1980

 

Напис: PDF mk