Select Page

Икони во дрво – копаничарски техники
Самостојна изложба

Злате Крстески – Маке

Текст: Ричард Иванишевиќ

 

Дом на културата „Марко Цепенков“ – Ликовна галерија, Прилеп
8 – 20 септември 1997

 

Каталог: PDF mk