Select Page

Изуми за вас, прекрасни луѓе! / Inventions for you, wonderful people!
Самостојна изложба / Solo exhibition

Ѓорѓе Јовановиќ / Gjorgje Jovanovik

Текст: Елиза Шулевска, Мира Гаќина / Text: Eliza Shulevska, Mira Gakina

НГМ – Мала станица, Скопје / NGM – Mala stanica, Skopje
14.11.2014

 

Издавач: МСУ, Скопје / Publisher: MOCA, Skopje

Каталог / Catalog: PDF mk/eng